Diederick

Diederick, een ridder in een harnas
Woog drie honderd pond, zo zwaar was hij
Alle mensen zeiden dat het waar was
O, wat liep die Diederick erbij

refr.:
Diederick, Diederick
Maak je nou toch niet zo dik
Je eet te veel, je drinkt te veel
Hoe krijg je't allemaal door je keel
Diederick, Diederick
Jij wordt Diederick in blik
En rond als een knikker
En hoe langer hoe dikker

Diederick nam drie maal daags een duikje
In een reuze pan met rijstebrij
Kreeg z'n harnas niet meer van z'n buikje
Hij leek op een varken en m'n zei

refr.

Als een ridder heeft'ie rondgezworven