Hoe heet je?

Hoe heet je?
Karel!
Karel, Karel, bobarel
De hedi-heda-ho-harel
Ienemiene-mo-marel
Karel

Tonnie
Tonnie-Tonnie, bobonnie
De hedi-heda-ho-honnie
Ienemiene-mo-monnie
Tonnie

He, jaja, wie doet er mee
Dan maken wij hier tesaam
Zo'n dolle, dwaze kronkelrijm
Op iedereen z'n goeie naam
De eerste letter van die naam
Of-ie van haar is of van hem
Die gaat er af, en op die plaats
Komt er een B, een H of M
Eerst roep je dan Bo en dan de naam dus met een B
En dan de hedi-hadi-ho
En dan de naam dus met een H, da's letter twee
En dan roep je ienemiene-mo
En dan de naam weer met een M, kom, doe 't eens mee
Je kent dat kronkelrijmennamenspel zo

Ad
Ad-Ad-Bobad
De hedi-heda-ho-had
Ienemiene-mo-mad
Ad

Maar als de eigen naam al met een M begint
Of met een H of met een B
Dan telt-ie niet meer mee
Zoals de B van Bob, na Bo, Boad
Henny na de hedi-hadi-ho is Enny
Margriet wordt na ienemiene-mo Argriet
Maar voor de andere drieentwintig letters telt dat niet

"Hebben we het allemaal begrepen nu?"
"Ja!!!"
"Goed begrepen?"
"Ja!!!"
"Goed, dan zeggen we eerst Bo" (Bo)
"En dan Tonnie met een B wordt Onnie"
"En na de hedi-hadi-ho, Onnie"
"En ienemiene-mo, Monnie"

Je kent dat kronkelrijmennamenspel zo

Ringo
Ringo-Ringo-bobingo
De hedi-hadi-ho-Hingo
Ienemiene-mo-Mingo
Ringo

Truus
Truus-Truus-bobuus
De hedi-hadi-ho-Huus
Ienemiene-mo-Muus
Truus

Saartje
Saartje-Saartje-bobaartje
De hedi-hadi-ho-Haartje
Ienemiene-mo-Maartje
Saartje

En nu een korte Piet

Piet-Piet-bobiet
De hedi-hadi-ho-Hiet
Ienemiene-mo-Miet
Piet

Hoe heet je heet
Hoe heet je heet
Hoe heet je heet
Hoe heet je heet